Topic outline

 • Съдържание на курса

  В този курс можете да откриете публикации по актуални теми от европейския икономически и обществено-политически дневен ред, в т.ч. образование, наука и иновации.

  • Заявки за добавяне на нови материали се приемат на director@studenthouse.bg
  • Последна актуализация на съдържането: 04.07.2019 г.

 • Кохезия: Европейските фондове и програми

  В темата се представя изпълнението на поставените пред автора задачи: - Представяне на теоретичните аспекти на въпроса за участието на заинтересованите страни в съвременното публично управление; - Преглед на изискванията и практиката на Европейската комисия по повод участието и координацията на заинтересованите страни; - Представяне на правната рамка и възможностите за участие на заинтересованите страни на национално ниво; - Анализ на опита от участието на заинтересованите страни в разработването и институционалната защита на концепцията за оперативна програма за наука и образование; - Проучване на дейността на работната група по създаване на ОП НОИР; - Определяне ефектите от участието на заинтересованите страни в планирането и програмирането и насоките за оптимизиране и развитие.

 • Растеж: Икономическите кризи и ролята на младите хора за преодоляването им [EN]

  Author's thesis is that the utilization of applied knowledge, skills and youth energy is equally import as a tool to overwhelm the debt crisis across Europe and as a valuable post-crisis asset to bring back the EU Project on the path to economic and social prosperity.

 • Разширяване: Политики за Западните Балкани

  В Европа трансграничната политика на сътрудничество и взаимопомощ се насърчава като осъзната стратегическа необходимост за развитие от 50-те години насам и това е дълъг период от време, който на Балканите трябва да се навакса във взаимоотношенията между съседите. Основната застъпена теза е, че за първи път от повече от 100 години насам, всички балкански народи гледат в една посока и това може да се окаже решаващо за успешното развитие на Балканите. Авторът счита, че младите хора са онези, които ще трябва да работят, за да приложат на практика новите възможности, но и тези, които ще берат плодовете от реализацията на тези усилия - икономически и социални.