В този курс можете да откриете публикации по проблематиката, свързана с управлението на проекти в сферата на образованието, науката и иновациите.