Добре дошли на учебния портал на Национален студентски дом!


  Ol available courses

  Библиотеката към Националния студентски дом съдържа литература, свързана с младежки и академични въпроси, в т.ч. за личностно, професионално, научно и организационно развитие. Книжният фонд се попълва постоянно с нови издания, а отпадналите от фонда публикации се пренасочват към инициативата "Предай нататък".

  Практически курс, състоящ се от кратки видео лекции, учебни материали и консултации по темата "Внедряване на система за безплатно дистанционно електронно обучение". Курсът е насочен към начинаещи с интерес по темата и се базира на облачно-базираната версия на безплатна система за е-обучение "Moodle".

   


  Сборник с материали от форуми по темата за иновациите във висшето образование, организирани от или с партньорството на Национален студентски дом или проведени с участието на експерти от Центровете за студентски услуги в НСД.

  В този курс можете да откриете публикации по актуални теми от европейския икономически и обществено-политически дневен ред, в т.ч. образование, наука и иновации.

  В този курс можете да откриете публикации по проблематиката, свързана с управлението на проекти в сферата на образованието, науката и иновациите.  Този курс е задължителен за всички служители и сътрудници на Национален студентски дом и се преминава веднъж годишно, съобразно най-актуалните учебни и практико-приложни материали. Запознаването с материалите и прилагането на нормите е от определящо значение при атестацията на всеки служител.
  Актуални новини

  Отвореният университет на НСД е достъпен!

  by Mihail Krastev -
  Платформата на НСД "Отворен университет", базирана на Moodle - най-популярният софтуер за онлайн обучение в света, е достъпна от 10 февруари 2019 г., но все още оперира в beta-режим. Ето какво е добре да знаете:

  • Поради ограничения брой акаунти с които нашият лиценз разполага, достъпът до материалите ще се осъществява без предварителна регистрация, т.е. без необходимост от създаване на потребителски профил.
  • Когато има активни курсове с текущ и заключителен контрол на учебния процес, достъпът до пълната функционалност на тези курсове ще се осъществява след предварително кандидатстване и чрез служебно създадени акаунти.